Redigering for web

Hva gjør egentlig en nettredaktør ? Jo, en nettredaktør er en person som på en eller annen måte har ansvar for  innhold på et nettsted. Og innhold kan igjen være så mangt: Tekst, lenker, video, transaksjon og mye mer. Nettredaktøren jobber med å tilrettelegge forskjellige typer innhold for webmediet.

Nettredaktøren kan og bør jobbe med helheten på nettstedet, fordi det er gjennom helheten man sikrer riktig kommunikasjon . I denne seksjonen ser vi nærmere på temaet redigering for web, spesielt med fokus på denne helheten. Du finner følgende temaer her:

  • Innhold på web – hvilke typer innhold finnes, og hva egner seg til hva?
  • Nyetablering – hva bør du tenke på når et nettsted skal utvikles fra bunnen av?
  • Videreutvikling – hva bør du tenke på for å sikre en løpende videreutvikling av eget nettsted?
  • Konseptutvikling – hvordan gjennomgår du en konseptutviklingsprosess?
  • Økonomiske modeller – hvilke økonomiske modeller finnes for å tjene penger på nett?

Ønsker du å fordype deg enda mer, anbefaler jeg at du deltar på en av våre kurs  i webkommunikasjon.

Du kan også bestille bedriftsintern opplæring i redigering for web.