Referanser – Nettredaktørskolen

Nettredaktørskolen er kanskje landets mest anerkjente kurstilbud for profesjonelle nettredaktører. Med Nina Furu i spissen har dette tilbudet eksistert siden 2003.

Nettredaktørskolen ble etablert av Nina Furu i 2003. I årene 2003 – 2006 ble Nettredaktørskolen holdt på Westerdals School of Communication. Fra 2007 har Nettredaktørskolen vært drevet selvstendig i regi av Webgruppen AS, fremdeles med Nina Furu som fagansvarlig.

Noen av de bedriftene som har hatt en eller flere av sine nettredaktører på Nettredaktørskolen er:

 

Privat sektor

TINE
Agresso
Allers
Bilia
Borregaard
Cappelen Damm
DnBNOR
Enova
Folkeuniversitetet
Gjensidige
Grete Roede AS
Gyldendal
KLP Skadeforsikring
Kongsberg Maritime
Mc Donalds Norge AS
Mills
NAF
Norges Bank
NTNU
Nycomed
Posten Norge AS
PriceWaterhouseCoopers
Seadrill
Software Innovation
Statoil
Tanum
Thon Holding
TINE
Tusenfryd
Universitetet i Tromsø
Yara Praxir

Offentlig sektor

Akershus fylkeskommune
Barne-, ungdoms og Familiedirektoratet (Bufdir)
Det Kriminalitetsforebyggende Råd
Europakommisjonens delegasjon til Norge
Hordaland Fylkeskommune
Kommunal og regionaldepartementet
Kristiansand Kommune
Luftforsvaret
Medietilsynet
NAV
Norges Forskningsråd
Norsk Folkehjelp
Oslo Kommune
Statens Kartverk
Statens Vegvesen
Trygderetten
Utdanningsdirektoratet
Ål Kommune

 

 

Her er litt av hva deltagerne sier om Nettredaktørskolen:

“Nettredaktørskolen har gitt meg nyttig lærdom som jeg i ettertid finner nødvendig for at jeg skal kunne gjøre en god jobb som webredaktør. Nina er enormt engasjert og en inspirasjonskilde uten like. Kunnskapen og erfaringen hun deler med deltakerne på Nettredaktørskolen skulle vært obligatorisk for alle nettredaktører.”
Wenche Opsata, webredaktør, Renovasjonsetaten, Oslo Kommune

“Jeg opplevde Nettredaktørskolen som veldig relevant, inspirerende og ikke minst, bevisstgjørende. Et godt og kompetansebyggende utgangspunkt for de som ønsker å jobbe med internett i en eller annen form.”
Anne Marit Havnaas, Internettansvarlig, Mills DA

“For oss som jobber i offentlig sektor er det grunnleggende å være i førstelinje når web skal videreutvikles. Nettredaktørskolen gir oss de verktøyene som er nødvendig både i forhold til grunnleggende kunnskap om informasjonsformidling på web, men også i stragiske valg og videreutvikling av nettet.”
Hilde Harwiss, Leder for strategi, informasjon og organisasjonsutvikling, Klinikk rus og avhengighet, Aker Universitetssykehus HF.

“Den største fordelen med Nettredaktørskolen, utover at man lærer om alle sidene ved nettredaktøransvaret, er at den er så praktisk. Man kan gå rett tilbake på jobben og sette i verk det man lærer. Nettredaktørskolen kan nok spare mange etater og bedrifter for store konsulentregninger.”
Dorthe Birch, Informasjonssjef, NOKUT

Klikk her for mer informasjon om Nettredaktørskolen