Samarbeid

Nettredaktørens rolle i organisasjonen er veldig ofte ikke avklart.

I og med at vårt fag er så nytt, opplever mange nettredaktører at de ikke automatisk har en naturlig plass i organisasjonen. Eksisterende arbeidsflyt, linjeorganisasjon og infrastruktur ble etablert før nettredaktøren kom til, og hans/hennes oppgaver inngår ikke i eksisterende rutiner.

Dette begynner jo etter hvert å bli ganske gamle ting, men i boken Redigering for Web skrev jeg i 2001 et kapittel som skisserer noen organisasjonsmodeller for nettredaksjonen i organisasjonen, og hvilke faser bedriftene gjerne går gjennom på veien til en integrert nettredaktør-funksjon. Selv om denne teksten er gammel, er det fortsatt mange av tankene som er aktuelle.

Du kan laste ned dette kapittelet gratis her:

Nettredaksjonen i Organisasjonen – kapittel 6 fra boken Redigering for Web (pdf-fil)

 

Har du selv noen tanker om hvordan man takler samarbeidet med resten av organisasjonen i praksis, vil vi veldig gjerne høre fra deg .