Titler

Hvem kan egentlig kalle seg nettredaktør? Og hvorfor er det så mange av oss som kalles noe annet?

For min egen del, siden jeg trådde mine “web-barnesko” i en medieorganisasjon, har jeg hele tiden hatt tittelen Redaktør. Først Nett-redaktør, da jeg hadde ansvar for nett-utgaven, men opererte under en overordnet Ansvarlig Redaktør for bladet på trykk, og siden bare Redaktør, da jeg hadde ansvar for innholdet i en ren nettbasert tjeneste. (I sistnevnte tilfelle var jeg imidlertid ikke Ansvarlig Redaktør. Det juridiske ansvaret påhvilte min overordnede, nemlig selskapets daglige leder.)

Det er imidlertid mange som har ansvar for innhold på nettsteder som IKKE har tittelen Nettredaktør eller webredaktør. Derimot kan de ha titler som

  • Webmaster
  • Nettmarkedsfører
  • Informasjonsmedarbeider
  • Kommunikasjonsansvarlig
  • Nettjournalist
  • Content manager
  • Kommunikatør
  • Informatør
  • Nettskribent
  • Webansvarlig

… eller noe helt annet, selv om de de facto er nettredaktører i kraft av å ha ansvar for innhold på et nettsted.

Personlig mener jeg følgende: Har man ansvar for innhold på et nettsted, er man Nettredaktør. Man kan kanskje være underlagt en annen som formelt er Ansvarlig Redaktør (gjerne direktør, daglig leder, eller for den saks skyld markedssjef hvis webben er del av en kommersiell kommunikasjonssatsning). Redaktør-tittelen indikerer en grad av ansvar og myndighet i organisasjonen. Det skal mer til å ikke levere den artikkelen man har lovet til en Nettredaktør enn til en informasjonsmedarbeider.

En Nettredaktør som er ansvarlig for innholdet. Vedkommende har kanskje nettjournalister, nettskribenter osv. under seg som produserer stoff (men ikke har helhetlig ansvar for presentasjonsform og kommunikasjon som helhet). Tittelen webmaster indikerer et teknisk driftsansvar for oppetid på server og denslags, og ikke nødvendigvis et innholdsmessig ansvar.

Hierarkiet blant innholdsfolket sees vel vanligvis på på denne måten:

Tittel Ansvarsområde Innehaver
Ansvarlig redaktør Juridisk ansvar for innhold på nettstedet. Kan saksøkes ved uriktigheter etc. Direktør, Daglig leder, Markedssjef e.l.
Redaktør Ansvar for riktighet og etterrettelighet på nettstedet som helhet. Pekeransvar. Overordnet ansvar for kommunikasjonen på nettstedet. Magasinredaktør, Nettredaktør der nettstedet er et selvstendig medium.
Nettredaktør Ansvar for produksjon og/eller tilpasning av innhold på et nettsted. Overordnet ansvar for konsept og kommunikasjon på nettstedet som helhet. Nettredaktør. Kommunikasjonsansvarlig. Kommunikatør. Web-ansvarlig.
Informasjons-medarbeider, Nettjournalist, Informatør Produserer stoff som går videre til helhetlig tilretteleggelse og bearbeidelse av Nettredaktøren. Konsulent, informasjons-medarbeider, skribent, journalist.

 

Som alltid henger gjerne titler og stillingsbeskrivelser sammen med lønns- og ansvarsnivå. Vil man være slem, kan man kanskje mistenke de bedrifter og organisasjoner som holder seg med nettredaktører under andre titler om å ønske å spare penger. Til dette er bare å si at ulempen ved å “senke” nettredaktørens status gjennom ikke å gi redaktør-tittel også har den uønskede effekt at vedkommende også får mindre gjennomslag for sine synspunkter og målsettinger i organisasjonen. Og dette er vel ikke meningen ..?