Webtekst

Digitale tekster er så mangt – å skrive for websider er ett av aspektene; å skrive for sosiale medier et annet.

I denne seksjonen skal vi se nærmere på forskjellige former for digitale tekster:

Sjangre i webtekst (tekster for websider)

Å skrive for Google

Å skrive for Facebook

Å skrive for Twitter

Å skrive for Instagram

Å skrive for